Sør Varanger

Sor VarangerSør-Varanger er kommunen Kirkenes befinner seg i, og byen er stedets administrative senter. Andre mindre bygder som finners her er blant annet Bjørnevatn, Bugøynes og Hesseng. Totalt bor det i overkant av 10 000 mennesker i kommunen.

Alt av informasjon finner du selvsagt på kommunens hjemmesider.

Historie

Det var først i 1858 at Sør-Varanger ble grunnlagt som en egen kommune, og det var når den ble skilt ut fra Vadsø. Navnet kommer den store Varangerfjorden som ligger på nordre side av stedet. Den første delen av ordet «Ver» betyr på gammelnorsk fiskelandsby, og den siste delen «angr» betyr fjord. Frem til 1964 var det også en annen kommune som het Nord-Varanger, men den er nå blitt sammenslått med Vadsø.

Det er samene som er er antatt å være de første som bosatte seg her. De flyttet på seg rundt kysten og innlandet i både Norge, Finland og Russland. På slutten av 1600-tallet ble de konvertert til russisk ortodokse, og det er fortsatt egne kappeler i området som er en påminnelse om den østlige innflyttelsen.

I 1826 ble det tidligere omdiskuterte området delt mellom Norge og Russland, noe som skapte store problemer for samene. Den norske staten jobbet også for å få norske innflyttere til området, og bygget Luterske kirker for å motbalansere den østlige påvirkningen gjennom den ortodokse kirken. Spesielt når det ble grunnlagt minedrift økte befolkningen raskt.

Geografi

Sør-Varanger er et meget stort og strekker seg over 3 700 kvm. Her finnes det store områder som er dekket av lavtliggende bjørke og furuskoger. Tidligere nevnte Varangerfjorden går langs nordsiden av kommunen, men Bøkfjorden går langs nord og sør og ender opp i Varangefjorden.Den største øyen i området heter Skogerøya og ligger på vestsiden av Bøkfjorden. Her ligger også Skogerøytoppen som er det høyeste fjellet.

Kommer du langveisfra og ønsker å dra på besøke til Sør-Varanger og Kirkenes, er det vanlig å fly til Kirkenes Flyplass. Det er også her Garinsonen av Sør-Varanger holder til på militærbasen Høybuktmoen.

Fritidsaktiviterer

Det er mye å finne på i Sør-Varanger som vi har skrevet om i en egen artikkel om attraksjoner. Men i korte trekk vil du ha massevis av fantastiske naturmuligheter nesten uansett hvor du drar. Laksefiske og jakt på elg er to ting som stadig tiltrekker seg mennesker til området. På vinterstid er det flere perfekte steder for å kjøre med snøscooter, og flere nydelige plasser du kan leie deg inn på en egen hytte og komme deg vekk fra bylivet.


Søker du etter noe?