Kirkenes

Her på DestinationKirkenes kan du finne alt du trenger å vite om denne flotte byen langt oppe i nord. Kirkenes er en del av Sør-Varanger kommune og har i dag 3 538 innbyggere. Men mange regner også de nærliggende områdene Hesseng, Sandnes og Bjørnevatn som en del av byen, og innbyggertaller vil med det stige til i overkant av 7000. Kirkenes var tidligere kjent som Piselvnes, men i 1862 ble det reist en stor kirke i byen og navnet ble endret endret til det vi har i dag.

At Kirkenes er blitt regnet som en by skjedde ganske nylig, og de fikk bystatus i 1998. For mange vil den lille byen være kjent som endestoppet for både Hurtigruten og E6. Noe som er unikt for byen i forhold til mange andre steder i Norge, er at alle offentlige skilt er merket med både det latinske og kyriliske alfabetet. Grunnen til det er at nesten 10 % av alle som bor her er fra Russland.

Økonomisk viktig

Kirkenes gruvedriftEn av måtene Kirkenes vokste frem på var som en gruveby. Og på det meste var det over 1500 mennesker som jobbet direkte med minedrift, og enda flere som jobbet sekundært opp imot samme bransje. Gruvedriften har avtatt med årene, og i 1996 la en av de største aktørene ned, noe som påvirket lokalsamfunnet kraftig. Men i 2009 ble arbeid påbegynt for å utbedre gruvene, og det arbeidet er begynt å legge grunnlaget for videre minedrift. I takt med nedtrappingen av gruvedriften har en annen viktig inntektskilde for byen blitt turisme.

Kirkenes har vært sentrum for mye økonomisk diskusjon i den siste tiden, spesielt i forhold til den tenkte oljeutvinningen som er planlagt i Barentshavet. Om det blir satt i full sving, sammen med at gruvedriften tar seg opp igen, vil byen raskt kunne bli et industrielt sentrum i Norge.

Norsk-russisk samarbeid

Som nevnt har Kirkenes en stor andel av russere som er bosatt der, og det er derfor opprettet noe som heter Barentssekretariatet der. Det var noe som ble igangsatt i 1993 og er en del av Barentssamarbeidet. Det har som formål å etablere et godt norsk-russisk samarbeid i regionen, og arbeidet får årlige bevilgninger fra Utenriksdepartementet for arbeidet de gjør.

Det norske militæret er også godt representert i Sør-Varanger hvor Kirkenes er den viktigste delen. Omlag 14 km unna bykjernen ligger blant annet Høybuktmoen og basen er tilholdssted for Garnisonen i Sør-Varanger, også bare kjent som GSV. Ikke langt unna ligger også flyplassen for området, Høybuktmoen lufthavn, og her er det daglige avganger til og fra Oslo, Tromsø og andre steder i Finmark. Det er økende turisme i Kirkenes, og med det er også en internasjonal del av flyplassen blitt utbygd hvor det i høysesongen går daglige avganger til blant annet Tyskland.

Andre verdenskrig

Under andre verdenskrig ble Kirkenes hardt bombet, og det blir antatt at foruten Malta, så var det plassen som ble hardest rammet av bombeangrep. Totalt var det i løpet av krigsårene hele 320 bomberaid over byen. Kirkenes ble frigjort av den russiske hæren (datidens Sovjetunionen) 25. oktober 1944. Det var også en av de første byene i Norge som ble frigjort fra den tyske okkupasjonen.


Leave a Reply

Søker du etter noe?